Toekomst gericht wonen

Stedenbouwkundigplan, definitief ontwerp 14 maart 2022

Terreinindeling – met reeds toegewezen woningen en nog vrije woningen, 1 augustus 2022