Panoramafoto 2 juli 2022
Steenkeuze 4 juli 2022
Previous
Next

Informatie en uitleg van onderwerpen die met ons project te maken hebben op alfabet.

Duurzaambouwen in Veldhoven

De gemeente Veldhoven wil graag duurzame nieuwbouwwoningen. Om te zorgen dat deze optimaal op de toekomst zijn voorbereid, hanteert de gemeente Veldhoven de volgende duurzaamheidsuitgangspunten, die gelden voor alle woningbouw binnen de gemeentegrenzen. In deze notitie leest u meer …

GPR

GPR staat voor Gemeentelijke Praktijk Richtlijn. Het is een methode om de duurzaamheid van een gebouw te beoordelen aan de hand van gemaakte ontwerpkeuzes. Hierbij kijk je naar vijf thema’s: energie, milieu, gezondheid, gebruikskwaliteit en toekomstwaarde. Al deze peilers hebben invloed op elkaar. Je moet de GPR Gebouw score dan ook altijd als geheel zien. Want maatregelen voor bijvoorbeeld een goede energiescore kunnen weer een nadelig effect hebben op het thema milieu.

Nul op de meter

Definitie NulopdeMeterwoning (NOMwoning)
Een woning waarvan de ingaande en uitgaande energiestromen voor gebouwgebonden energie bij een normaal leefpatroon op jaarbasis gelijk zijn aan of lager zijn dan nul, met een additionele energieopwekkingscapaciteit voor gebruikersgebonden energie van ten minste:

  • 3.150 kWh indien het een vrijstaande of half vrijstaande woning betreft;
  • 2.700 kWh indien het een rijwoning betreft;

In de praktijk betekent dit een EPC (energieprestatie coëfficiënt) van (minus) 0.3 of lager.
Voor deze berekeningen is uitgegaan van standaard klimaatcondities zoals die gelden in Nederland en een gemiddeld gebruik van de woning, zoals vastgelegd in de ontwerpuitgangspunten en onderbouwd door Nederlandse normen

WTW Warmte TerugWinnen:

Hoe werkt een WTW installatie?
WTW is een afkorting voor ‘warmte terugwinnen’. Het principe achter WTW is simpel: de warmte van afgevoerde lucht wordt overgedragen aan verse, nog niet opgewarmde lucht. Er bestaan ook WTW installaties voor de douche, waarmee de warmte uit wegstromend water gebruikt wordt om koud water mee op te warmen. Met een WTW installatie kunt u aanzienlijk op energie besparen.

WTW installatie: ventilatie
Doorgaans bestaat een WTW-ventilatiesysteem uit een unit, een ventilator, twee inblaasopeningen en drie afzuigpunten. Met behulp van een motor in de WTW intallatie wordt continu lucht van buiten naar binnen gezogen. De unit warmt deze lucht op en zorgt ervoor dat de verwarmde lucht via de inblaasopeningen in de woning terecht komt. Tegelijkertijd wordt er, via afzuigpunten, continu binnenlucht terug naar de WTW installatie geleid. In de unit wordt de resterende warmte uit de lucht getrokken en vervolgens via de afvoer naar buiten getransporteerd. Er is dus sprake van een constante aanvoer van frisse buitenlucht en constante afvoer van binnenlucht. Daardoor hoeft u minder energie te verbruiken om de koude buitenlucht te verwarmen, waarmee u dus fors op uw energierekening bespaart. Het rendement van een dergelijke WTW installatie bedraagt zo’n 95 procent.

Zeker goed geïsoleerde huizen hebben baat bij een WTW installatie. Hoe beter de isolatie, des te minder lucht er door het huis beweegt en des te minder frisse lucht binnenkomt. Door een WTW installatie te plaatsen, wordt een goed geïsoleerd huis niet alleen voorzien van frisse lucht, maar wordt ook het energieverbruik voor verwarming of koeling omlaag gebracht.