Vorige slide
Volgende slide

9 september 2023
Voortgang op de bouwplaats (rectificatie verwachte opleverdatum)
Een korte update over de voortgang van de werkzaamheden op de bouwplaats

Na de bouwvak zijn we weer uitgerust gestart met de bouwwerkzaamheden aan jullie woningen in het plan Zilverhof te Veldhoven. Graag zouden wij jullie een korte update willen geven van de stand van zaken en wat we in de komende periode nog gaat gebeuren.

Voortgang op de bouwplaats
Deze week zijn de 1e verdiepingsvloeren van bouwnummer 1 t/m 5 gestort. Ook bij bouwnummer 6 t/m 10 wordt hard gewerkt, bij deze woningen zijn de 1e verdiepingsvloeren voorzien van het benodigde leidingwerk dat hierin aangebracht dient te worden. Deze vloeren zullen naar verwachting eind volgende week gestort gaan worden. Aanstaande maandag zal er gestart worden met het plaatsen van de gevelkozijnen van bouwnummer 1 t/m 5. Bij bouwnummer 11 t/m 17 wordt op dit moment de laatste hand gelegd aan het aanbrengen van het leidingwerk in de verdiepingsvloer, waarna ook deze vloeren gestort gaan worden.


De kalkzandsteenwanden van de bouwnummer 18 t/m 22 en 25 t/m 28 zijn inmiddels gereed, hier worden op dit moment de voorbereidende werkzaamheden voor het leggen van de verdiepingsvloer afgerond. De 1e verdiepingsvloeren van bouwnummer 18 t/m 22 zullen begin volgende week gelegd worden waarna de elektricien en de loodgieter het leidingwerk aan zullen brengen. De verdiepingsvloeren van bouwnummer 25 t/m 28 zullen naar verwachting over 2 werken gelegd worden. Deze week is er gestart met de kalkzandsteenwanden van de begane grond van de gemeenschappelijke ruimte en bouwnummer 29 t/m 32.  Zodra deze gereed zijn zal ook bij deze woningen de 1e verdiepingsvloer aangebracht worden. De begane grondvloeren van bouwnummer 35 t/m 38 staan eveneens klaar om gelegd te worden, deze werkzaamheden zullen naar verwachting in de loop van volgende week uitgevoerd worden, aansluitend zal er gestart worden met het plaatsen van de kalkzandsteenwanden op de begane grond. 

Opleverprognose
Volgens prognose planning is de verwachting op dit moment dat de 1e woningen begin 3e kwartaal 2024 opgeleverd zullen gaan worden. De oplevering van de woningen zal starten bij het eerste blok, te weten bouwnummer 1 t/m 5. Dit betreft echter wel een prognose, door onvoorziene omstandigheden bestaat de kans dat deze gedurende de verdere bouw nog aangepast dient te worden. 

Hopende jullie hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Een fijn weekend gewenst!
Met vriendelijke groet,
Meike Brons

Op 10 maart 2021 is er na veel voorwerk de CPO Wonen voor Gevorderden opgericht.

De eerste belangrijke wapenfeiten waren het ondertekenen van overeenkomsten met Kilimanjaro, MAG architecten en WOS (Wij ontwikkelen samen). De volgende belangrijke overeenkomst die afgesloten werd was met aannemer  Gebr. Van Herpen uit Heesch.

In de tussentijd werd hard gewerkt aan het stedenbouwkundig plan, de contacten met de gemeente Veldhoven en het werven van nieuwe leden. Een hele uitdaging omdat we allemaal in de ban van Covid-19 waren.

Toch hebben we in november 2021 de intentieverklaring met de gemeente Veldhoven tijdens een feestelijke bijeenkomst in het gemeentehuis kunnen ondertekenen.Hier in staat dat de gemeente en CPO samen aan de slag gaan om de haalbaarheid van het project te onderzoeken.

Er volgen vele vergaderingen en overleggen  met als gevolg dat in mei 2022 het definitief ontwerp stedenbouwkundig plan goedgekeurd wordt door de leden en op 6 juli de aanvraag omgevingsvergunning bij de gemeente Veldhoven ingediend kan worden.

Planning belangrijke zaken periode september 2022- maart 2023
•   begin oktober definitieve VON prijs aannemer
•   vanaf eind oktober kopers gesprekken met aannemer van Herpen
•   oktober 2022 voorbereiden hypotheek
•   dec  2022 afsluiten hypotheek
•   dec 2022/jan 2023 passeren bij de notaris
•   start bouw maart/april 2023