Toekomstgericht wonen
Toekomstgericht wonen
Toekomstgericht wonen
Vorige slide
Volgende slide

Op 10 maart 2021 is er na veel voorwerk de CPO Wonen voor Gevorderden opgericht.

De eerste belangrijke wapenfeiten waren het ondertekenen van overeenkomsten met Kilimanjaro, MAG architecten en WOS (Wij ontwikkelen samen). De volgende belangrijke overeenkomst die afgesloten werd was met aannemer  Gebr. Van Herpen uit Heesch.

In de tussentijd werd hard gewerkt aan het stedenbouwkundig plan, de contacten met de gemeente Veldhoven en het werven van nieuwe leden. Een hele uitdaging omdat we allemaal in de ban van Covid-19 waren.

Toch hebben we in november 2021 de intentieverklaring met de gemeente Veldhoven tijdens een feestelijke bijeenkomst in het gemeentehuis kunnen ondertekenen.Hier in staat dat de gemeente en CPO samen aan de slag gaan om de haalbaarheid van het project te onderzoeken.

Er volgen vele vergaderingen en overleggen  met als gevolg dat in mei 2022 het definitief ontwerp stedenbouwkundig plan goedgekeurd wordt door de leden en op 6 juli de aanvraag omgevingsvergunning bij de gemeente Veldhoven ingediend kan worden.

Planning belangrijke zaken periode september 2022- maart 2023
•   begin oktober definitieve VON prijs aannemer
•   vanaf eind oktober kopers gesprekken met aannemer van Herpen
•   oktober 2022 voorbereiden hypotheek
•   dec  2022 afsluiten hypotheek
•   dec 2022/jan 2023 passeren bij de notaris
•   start bouw maart/april 2023
•   begin juni 2024 eerste woningen zijn opgeleverd
•   8 juli is de oplevering van de laatste woningen