Toekomstgericht wonen
Toekomstgericht wonen
Toekomstgericht wonen
Previous slide
Next slide

Visie “Toekomstgericht wonen Zilverackers”

Woonproject ‘Toekomstgericht wonen Zilverhof’
Een plan met erven/hofjes voor 38 toekomstgerichte gelijkvloerse woningen, grondgebonden kleine en middelgrote woningen en een gemeenschappelijke ruimte.

Ons Doel
Door aandacht te hebben voor elkaar willen we een omgeving creëren waar iedereen zich prettig bij voelt. Alle bewoners van Zilverhof proberen hier op hun eigen manier vorm aan te geven.

Mobiliteit
Graag willen we de mogelijkheid hebben ons per fiets of te voet te verplaatsen voor de dagelijkse activiteiten. Het is makkelijk, goed voor het milieu en we blijven in beweging. De locatie die we voor ogen hebben heeft een prima aansluiting op de bestaande fietspaden in Veldhoven. Voor grotere afstanden willen we gebruik maken van onze auto of het openbaar vervoer.

Voor de hele wijk Zilverackers is het van groot belang dat het openbaar vervoer goed geregeld wordt. Dat betekent voldoende bushaltes en een goede dienstregeling.

Op ons eigen erf/hofje willen we de auto’s concentreren in twee parkeerkoffers. Parkeerplaatsen met een haag eromheen, zodat de auto’s aan het zicht onttrokken zijn. Deze parkeerplaatsen bevinden zich aan de achterzijde van de huizen, waardoor er aan de voorkant vrij uitzicht is naar buiten. We hebben dus niet allemaal een auto direct naast de voordeur, maar we zijn wel vrij om te kiezen waar we de auto willen parkeren.

Op de parkeerkoffers komen laadpalen voor elektrische auto’s. De verharding van de parkeerhofjes kan met open bestrating (bv. grastegels), waardoor het regenwater op de plek zelf opgevangen kan worden. Dat is goed voor het waterbeheer en het ziet er natuurlijk groen uit.

In het algemeen geldt dat we zo min mogelijk bestrating willen toepassen op ons eigen erf. Het zou mooi zijn als ons privé erf natuurlijk overloopt in groene ruimte voor algemeen gebruik. Het zorgt ervoor dat we makkelijk naar buiten lopen en een wandelingetje maken. 

Vraaggerichte ontwikkeling
Doordat we zelf de opdrachtgever zijn van ons woonerf kunnen we samen een woonproject tot stand brengen met gemeenschappelijke voorzieningen. We delen de wens om op een gelukkige manier oud te kunnen worden in de eigen woonomgeving. Wat ons woonproject zo bijzonder maakt:

  • De woningen worden verschillend van grootte, om het project haalbaar te maken voor zoveel mogelijk mensen.
  • De woningen worden allemaal toekomst bestendig, zodat je er ook kunt blijven wonen als je lichamelijk achteruitgaat.
  • Er komt een gemeenschappelijke ruimte, waar we allemaal gebruik van kunnen maken.

Kort gezegd willen wij een woonomgeving creëren die eenzaamheid tegengaat en waar een goede balans is tussen sociale controle en privacy. We willen weer toe naar een maatschappij waar mensen iets over hebben voor elkaar.

De bebouwing van ons woonerf wordt bijzonder omdat we een architectuur willen maken die ‘eigentijds dorps’ is. Veldhoven kent meerdere mooie hofjes, en wij willen graag voortborduren op die traditie.

Doordat we samen gaan ontwikkelen kennen we elkaar al heel goed als het woonproject klaar is. We weten waar we voor staan en alle CPO-leden zijn het eens over de ideeën die we samen uitwerken.

Het is belangrijk dat we een behoorlijk aantal woningen kunnen ontwikkelen, want met meer mensen is het makkelijker om de gemeenschappelijke ruimten te bouwen en daarna ook te onderhouden. Door het hele project betaalbaar te houden blijft het toegankelijk voor veel mensen, ook voor degenen met een beperkt budget.

Als het project eenmaal bewoond wordt richten we een beheersvereniging mandeligheid op, en die kan veel regelen om de uitgangspunten vast te houden. Die gelden ook voor nieuwe bewoners.

We hebben ervoor gekozen om ons te laten begeleiden door: Kilimanjaro Wonen (CPO-procesbegeleiders) uit Eindhoven. Deze procesbegeleiders en architect hebben veel ervaring met het tot stand brengen van een woonproject waarbij de toekomstige bewoners veel inspraak hebben. We vinden het belangrijk om invloed te hebben op de manier waarop onze woningen gebouwd gaan worden. We kunnen meebeslissen over het bouwsysteem en over het woonprogramma.

Over alle belangrijke zaken gaan we samen besluiten nemen. Dat gaat via het sociocratische principe. Niet ‘meeste stemmen gelden’ maar ‘kan ik leven met dit besluit’. Hierdoor blijft de positiviteit in de groep en ontstaat er minder onderlinge wrijving.

De besluiten over de hoofdopzet van het plan nemen we gezamenlijk. Daarna kunnen we individueel keuzes maken over de inrichting van onze eigen woning, o.a. keuken en badkamer. Bij dit laatste willen we wel de mogelijkheid onderzoeken of we nog kwantumvoordeel kunnen behalen door samen in te kopen.

Groen tot aan de voordeur
Zoals eerder gezegd willen we zo min mogelijk bestrating aanleggen op ons erf. Een parkeerhofje met open bestrating om regenwater op te kunnen vangen. Aan voorzijde van het erf een gezamenlijke tuin om in te verblijven en een moestuin. Er komen mogelijk een paar fruitbomen. Het regenwater willen we zoveel mogelijk op eigen terrein infiltreren, de manier waarop moeten we nog bepalen.

De privé tuinen willen we ook zo open mogelijk houden naar de omgeving, niet te hokkerig, zodat het groen als één geheel ervaren kan worden.

Het perceel dat we gaan ontwikkelen wordt voor wat betreft de groene ruimte opgesplitst in gemeenschappelijk groen (het erf) en privé groen bij iedere woning. Het groen willen we graag zo natuurlijk mogelijk over laten vloeien in de groene buffer die de gemeente aanlegt.

Zoals het er nu uitziet zijn er genoeg bewoners met groene vingers: samen in de tuin werken is gezond en leuk. Een aantal van ons wil dolgraag een moestuin aanleggen; nu hebben ze die ook al en samen kun je veel meer!

Als het nodig is schakelen we met de beheersvereniging mandeligheid een onderhoudsbedrijf voor tuinen in voor het groot onderhoud van de buitenruimte, bijvoorbeeld bij het specialistische snoeien van grote bomen.

Verder kunnen we misschien met de hele buurt twee keer per jaar een groendag organiseren, waarop we samen het openbare groen in de buurt onderhouden.

Gemeenschap en verbinden
De verbinding met elkaar en met de omgeving begint al bij het proces van samen ontwikkelen: we geven gezamenlijk vorm aan de woonomgeving om zo onze eigen woongemeenschap te creëren. Wij zijn er voorstander van dat de verschillende projecten tijdens het ontwerpproces elkaar hun plannen laten zien. Zo ben je op de hoogte van wat iedereen gaat doen en je leert elkaar kennen.

Verder zijn we van plan om een ontmoetingsruimte te realiseren die ook van betekenis kan zijn voor andere buurtbewoners. Bijvoorbeeld door hier de bijeenkomsten van onze buurtvereniging te houden of door activiteiten te organiseren zoals samen een film of voetbalwedstrijd te kijken. Ook een gezamenlijke groendag zoals hierboven genoemd zou bijdragen aan een Zilverackers buurtgevoel.

De buitenruimte kun je zien als de groene ontmoetingsplek. We zijn van plan om een moestuin aan te leggen om samen gezonde groente en fruit te kweken.

Duurzaamheid
Door nieuw te gaan bouwen hebben we eigenlijk al vastgelegd dat we een duurzame woonomgeving gaan realiseren. Het worden gasloze nul-op-de-meter woningen.

We zijn ons ervan bewust dat het klimaat verandert: soms heel droog, soms heftige regenbuien. Daarom gaan we zorgen voor een goede waterinfiltratie op eigen terrein.

We willen o.a. onze hemelwaterafvoer aansluiten op de waterbekkens in de groene bufferzone die de gemeente gaat aanleggen. Door het gebruik van open bestrating voor de parkeerplaatsen willen we daarnaast op eigen terrein ook de waterafvoer bij hevige buien bevorderen.

In het algemeen zorgen we ervoor door veel groen aan te leggen dat het zomers niet te heet wordt, en dat er tegelijkertijd veel vogels, insecten en overige diertjes op het erf komen. De fruitbomen en moestuin die we willen realiseren zorgen voor een levendig natuurlijke omgeving.

DNA van de plek
Voortvloeiend uit onze wensen hebben we voorkeur voor een locatie dichtbij voorzieningen. Die prachtige locatie hebben we gevonden in het oostelijk deel van Kransackerdorp “De Erven” (schuin achter Tuincentrum Coppelmans). Vanaf hier hebben we een goede verbinding naar de Kromstraat/Rapportstraat zodat de drempel laag is om de winkels, horeca en verenigingen te bezoeken.  Op deze manier kunnen we het mobiel blijven in de herfst van je leven en het tegengaan van eenzaamheid bevorderen. We moeten tenslotte met zijn allen steeds langer zelfstandig thuis blijven wonen.

Uit andere CPO-projecten blijkt dat dit echt werkt als de locatie er geschikt voor is. Een ander groot voordeel van deze plek is dat er al mooie volwassen bomen aanwezig zijn die zorgen voor een fijne groene sfeer en voor verkoeling en schaduw in de zomer.

Met de indeling van ons erf zullen we er dan wel rekening mee moeten houden dat deze bomen geen schaduw gaan geven op de PV-zonnepanelen die we op de daken gaan leggen.

Tegelijk is er ook sprake van openheid en lange zichtlijnen naar de omgeving. Kortom, juist die afwisseling spreekt ons erg aan.

We denken dat ons idee om 2 kleinere erven te realiseren heel goed past bij de kwaliteiten van het Veldhovens landschap en bij de manier van bouwen. Kleinschalige erfbebouwing met verspringende gevellijn waar zowel wat grotere als kleinere geschakelde woningen een plek krijgen.

 Innovatie
Ten eerste draagt ons project bij aan de sociale innovatie. Het zorgt voor een geborgen plek waar gevorderden zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen.

Bij de uitwerking van ons plan gaan we ook de mogelijkheden onderzoeken op gebied van technische innovatie, bijvoorbeeld domotica en een pasjessysteem zodat buren en zorginstanties makkelijk binnen kunnen komen zonder dat de veiligheid in gevaar komt.

We zorgen ervoor dat er al voorzieningen getroffen worden om te kunnen blijven wonen als je onverhoopt een handicap krijgt.

Voor meer informatie stuur een email naar: zilverhof@hotmail.com